UZMANĪBU!


Šobrīd caur mājas lapu nav iespējama biļešu iegāde uz 21.marta šovu.

Tomēr, lai iegūtu biļetes, raksti uz biletes@spiediens.com, norādot: - vēlamo vietu; - vārdu, uzvārdu; - E-pastu saziņai Atvainojamies un tiekamies šovā!

Lietošanas noteikumi


Uzmanīgi izlasiet biļešu iegādes noteikumus! Veicot apmaksu www.spiediens.com BIĻEŠU VIETNĒ, Jūs apliecināt, ka piekrītat šiem noteikumiem un apņematies ievērot tos. Šī vienošanās starp TIRGOTĀJU un PIRCĒJU stājas spēkā brīdī, kad PIRCĒJS ir sekmīgi veicis apmaksu par ieejas biļeti BIĻEŠU VIETNĒ.
 

1.    Noteikumos lietotās definīcijas

1.1 TIRGOTĀJS – SIA „Evolution Baltic” (Reģ.Nr.40003834720), kas nodrošina ieejas biļešu tirdzniecību

1.2 PIRCĒJS - Fiziska vai Juridiska persona, kura veic pirkumu BIĻEŠU VIETNĒ

1.3 PASĀKUMS   - PIRCĒJA izvēlēts publisks pasākums, kas ir pieejams BIĻEŠU VIETNĒ

1.4 BIĻEŠU VIETNE – interneta vietne www.spiediens.com, kurā TIRGOTĀJS nodrošina PIRCĒJAM ieejas biļešu iegādi PASĀKUMĀ

 

2.    Vispārējā informācija

2.1 Šie Noteikumi, tiesības un pienākumi ir attiecināmi uz TIRGOTĀJU un PIRCĒJU.

2.2 Veicot apmaksu, PIRCĒJS apstiprina pirkuma atbilstību savai izvēlei.

2.3 Veicot apmaksu, PIRCĒJS apstiprina piekrišanu šiem Biļešu iegādes Noteikumiem un apņemas ievērot tos.

2.4 Iegādātās biļetes TIRGOTĀJS atpakaļ pieņem un/vai maina tikai PASĀKUMA atcelšanas gadījumā.

2.5 BIĻEŠU VIETNĒ pieejamo biļešu skaits par attiecīgo cenu var mainīties līdz brīdim, kad klients biļetes ir ielicis savā iepirkumu grozā. Tirdzniecībā uz vienu PASĀKUMU vienlaicīgi var būt biļetes par dažādām cenām.

2.6 BIĻEŠU VIETNĒ nav iespējama biļešu rezervācija, apmaksa par izvēlētajām biļetēm ir jāveic uzreiz.

 

3.    Maksājumu process

3.1 BIĻEŠU VIETNĒ izvēlēto biļešu apmaksai tiek dotas 15 minūtes, kuru laikā klients veic darījuma apmaksu, izmantojot maksājuma kartes: MasterCard, Visa, Maestro, Visa Electron, Swedbank AS cards.

3.2 Ja 15 minūšu laikā PIRCĒJS nav veicis apmaksu, darījums nav noticis, biļetes tiek atbrīvotas brīvai tirdzniecībai un PIRCĒJS pirkšanas process ir jāveic no jauna.

3.3 BIĻEŠU VIETNĒ biļešu tirdzniecība tiek pārtraukta 2 stundas pirms PASĀKUMA sākuma laika.

3.4 TIRGOTĀJS ir tiesīgs anulēt jebkuru pirkumu, ja pastāv aizdomas par darījuma iespējamu krāpniecisku raksturu. Citas personas interneta bankas, maksājuma kartes un/vai maksājumu kartes datu izmantošanu, tajā skaitā preču un pakalpojumu iegāde, ir pretlikumīga. Par šādu noziedzīgu darījumu vainīgā persona var tikt saukta pie atbildības saskaņā ar Latvijas Republikas Krimināllikumu.

3.5 Pēc maksājuma veikšanas, atgriežoties pie TIRGOTĀJA, PIRCĒJAM ir iespējams biļeti izdrukāt uzreiz vai saglabāt to un izdrukāt vēlāk. Automātiski biļete tiek nosūtīta arī uz BIĻEŠU VIETNĒ norādīto e-pasta adresi.

 

4.    Atbildība

4.1 TIRGOTĀJS uzņemas pilnu atbildību, par iegādātajām PASĀKUMA ieejas biļetēm, PASĀKUMA atcelšanas gadījumā, atbilstoši LR likumdošanai.

4.2 TIRGOTĀJS PASĀKUMA atcelšanas gadījumā atmaksā tikai biļetes nominālo vērtību, ja vien pasākuma atcelšanas cēlonis nav nepārvaramā vara.

4.3 TIRGOTĀJS neuzņemas atbildību par nozaudētām biļetēm. Biļetes netiek dublētas un/vai izsniegtas to kopijas.

4.4 TIRGOTĀJAM ir tiesības patstāvīgi izstrādāt biļešu pārdošanas stratēģiju, iepriekš par to nebrīdinot potenciālos PIRCĒJUS.

4.5 Gadījumā, ja PASĀKUMS ir atcelts un cēlonis nav nepārvaramā vara vai tā norises vieta ir mainīta, TIRGOTĀJS ir atbildīgs par biļešu apmaiņu vai atlīdzinājumu. 

4.6 TIRGOTĀJS neuzņemas atbildību par iespējamiem zaudējumiem PIRCĒJAM, kas varētu rasties PASĀKUMA atcelšanas gadījumā.

4.7 PIRCĒJS apņemas netraucēt BIĻEŠU VIETNES darbību un tehnoloģiskos risinājumus.

4.8 Jebkāda BIĻEŠU VIETNES darbības pārraudzība, kopēšana, reproducēšana, piemērošana, lietošana un datu publicēšana jelkādos nolūkos ir aizliegta. Jebkāda darbība, kas izsauc nesaprātīgi liela informācijas apjoma lejupielādi uz BIĻEŠU VIETNĒ, ir aizliegta.

4.9 Lietojot BIĻEŠU VIETNI, PIRCĒJS piekrīt:

4.9.1 ka ir vismaz 18 gadu vecs, pilnu atbildību nesoša persona (7-18 gadus vecām personām ar ierobežotu atbildību ir nepieciešams pilnu atbildību nesošas personas apstiprinājums, ka viņām ir dotas tiesības lietot BIĻEŠU VIETNI);

4.9.2 ievērot šos Biļešu iegādes noteikumus;

4.9.3 uzņemties pilnu atbildību par to, lai viņa dati netaptu zināma trešajām personām;

4.9.4 neizmantot biļešu apmaksai 3.personas maksājumu karti;

4.10. Veicot apmaksu PIRCĒJS apliecina, ka apmeklēs pasākumu tikai tad, ja uz viņu pasākuma norises dienā nav attiecināma valstī noteiktie pašizolācijas noteikumi, ka nav strādājis/usi iestādē, kurā tiek ārstēti COVID-19 pacienti ar COVID-19 infekciju, kā arī tikai tādā gadījumā, ja jutīsies pilnībā vesels pasākuma norises dienā, bez akūtas saslimšanas pazīmēm (paaugstināta temperatūra, sauss klepus, sāpes kaklā, elpas trūkums).

 

 

5.    PIRCĒJA sniegto ziņu izmantošana

5.1 PIRCĒJS labprātīgi piekrīt sniegt ziņas par sevi, kuras ir nepieciešamas biļešu iegādei TIRGOTĀJA interneta veikalā un to nosūtīšanai uz PIRCĒJA norādīto e-pasta adresi.

5.2 TIRGOTĀJS nepārbauda PIRCĒJA personību. Interneta veikala PIRCĒJA dati tiek aizsargāti un nav pieejami publiskajai apskatei.

5.3 TIRGOTĀJS nepārbauda biļetes pircēja vai īpašnieka personas identitāti, kā arī neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas varētu rasties tā rezultātā.

5.4 PIRCĒJS pats ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu.

5.5 PIRCĒJA sniegtās ziņas TIRGOTĀJS izmanto tikai PIRCĒJA interesēs. Ja PIRCĒJS nevēlas saņemt informāciju no TIRGOTĀJA, tad PIRCĒJS par to rakstiski informē TIRGOTĀJU, sūtot ziņu uz e-pastu: spiediens@spiediens.com. Trešajām personām ziņas par PIRCĒJU ir pieejamas tikai Likuma noteiktajā kārtībā.

5.6 PIRCĒJS, līdz maksājuma apstiprināšanai, jebkurā laikā var izdzēst un/vai rediģēt ziņas par sevi.

 

6.    Citi noteikumi

6.1 PIRCĒJS vienā pirkuma reizē var iegādāties ne vairāk kā 8 sēdvietu biļetes vai 4 stāvvietu biļetes uz vienu PASĀKUMU, bet nepārsniedzot kopējo iegādāto biļešu skaitu - 8.

6.2 Sistēmas nesankcionētas izmantošanas gadījumā TIRGOTĀJS drīkst slēgt PIRCĒJA pieeju BIĻEŠU VIETNEI.

6.3 Gadījumā, ja PIRCĒJS nav saņēmis BIĻEŠU VIETNĒ nopirktās biļetes noteiktajā laikā, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz e-pastu biletes@spiediens.com.

6.4  Biļešu iegādes Noteikumu pārkāpšana dod TIRGOTĀJAM tiesības anulēt jebkuru PIRCĒJA biļešu pirkumu.

6.5 Jebkura šīs mājas lapas lietošana (biļešu pārdošanai, reklāmai, biznesa piedāvājumiem un citām komerciāla rakstura aktivitātēm), ieskaitot atsauces uz BIĻEŠU VIETNI ir aizliegta bez TIRGOTĀJA rakstiskas atļaujas.

6.6 Izrādēs var tikt veikta filmēšana un/vai fotografēšana, izmantojot to kā publicitātes materiālu.

6.7 Saskaņā ar 28.05.2002. MK 207.noteikumu Par distances līgumu  15.11.punktu, „Ja puses nav vienojušās citādi, patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs pēc līguma noslēgšanas par izmitināšanas vai transporta pakalpojumiem, ēdināšanu vai izklaides pasākumiem apņemas sniegt pakalpojumu noteiktā dienā vai noteiktā laika posmā”, un nopirktās biļetes netiek uzpirktas atpakaļ, ja vien tas nav paziņots savādāk no TIRGOTĀJA puses.

6.8 Jebkuras nesaskaņas, kas var rasties, iepērkoties BIĻEŠU VIETNĒ, tiek risinātas saskaņā ar Latvijas Republikas teritorijā valdošo likumdošanu.

6.9 Šie noteikumi ir pieejami BIĻEŠU VIETNĒ, sadaļā “PIRKT BIĻETI”.

 

7.    TIRGOTĀJA rekvizīti
SIA "Evolution Baltic"
Vienotais reģistrācijas Nr.: 40003834720
Juridiskā adrese: Ganu iela 3-8, Rīga LV-1010
E-pasts: spiediens@spiediens.com
A/S "Swedbank" HABALV22 konts: LV88HABA0551013556414

Privātuma politika

PRIVĀTUMA POLITIKA

 

SIA Evolution Baltic apņemas cienīt, bet pats galvenais aizsargāt Jūsu privātumu. Izskaidrosim, kādēļ mums nepieciešami jūsu dati un kā mēs tos izmantosim. Ja jums rodas jautājumi droši sūtiet ziņu mums uz: spiediens_at_spiediens.com

 

KĀDUS DATUS MĒS IZMANTOJAM?

 

Veicot biļešu iegādi, izmantojam šādus jūsu datus:

-       Vārds, uzvārds;

-       E-pasta adrese;

-       Telefona numurs;

-       Uzņēmuma rekvizītus, ja jums nepieciešams rēķins uz uzņēmumu .

Izrādēs var tikt veikta filmēšana un/vai fotografēšana, izmantojot to kā publicitātes materiālu.
Ja esat atpazinis sevi, piemēram, kādā no sociālo tīklu vietnēm un nevēlaties, lai Jūsu foto būtu redzams tajā, sūtiet ziņu mums uz spiediens_at_spiediens.com
Mēs vēlamies saglabāt tikai pozitīvas kopīgas atmiņas! 

 

 

KĀ MĒS TOS IZMANTOJAM?

E-pasta adrese biļešu nosūtīšanai.

Šim nolūkam mēs glabāsim jūsu datus ne ilgāk kā 10 (desmit) gadus pēc darījuma izpildes datuma.

Mums būtu grūti – precīzāk – neiespējami nosūtīt jums biļeti, ja mēs neizmantotu jūsu e-pasta adresi.

E-pasta adrese un telefona numurs precizējošas informācijas nosūtīšanai (piemēram, par izrādes laika maiņu).

Šim nolūkam mēs glabāsim jūsu datus ne ilgāk kā 10 (desmit) gadus pēc tam, kad jūs sniegsiet savu piekrišanu vai kad jūs šo piekrišanu atsauksiet.

Lai nodrošinātu jums aktuālo informāciju. Mēs nosūtīsim jums šo informāciju tikai ar jūsu atļauju.

Pakalpojumu paziņojumu nosūtīšana īsziņas, e-pasta formā vai, piemēram, aptaujas par pakalpojumu kvalitāti.

Šim nolūkam mēs glabāsim jūsu datus ne ilgāk kā 1 (vienu) gadu pēc saziņas beigām.

Aptaujas par pakalpojuma kvalitāti ir būtiskas, lai mēs varētu uzlabot mūsu pakalpojumus (jūs varat atteikties no uzaicinājumiem piedalīties šādās aptaujās).

Lai identificētu jūs, kad jūs veicat pasūtījumu pa tālruni.

Šim nolūkam mēs glabāsim jūsu datus ne ilgāk kā 1 (vienu) gadu pēc šādas saziņas beigām.

Mums šī informācija nepieciešama, lai apstrādātu jūsu pasūtījumu pa tālruni.

Krāpniecības novēršana un konstatēšana.

Šim nolūkam mēs glabāsim jūsu datus ne ne ilgāk kā 10 (desmit) gadus pēc darījuma izpildes datuma (atkarībā no tā, kurš datums būs pēdējais).

 

Lai novērstu un konstatētu krāpniecību pret jums vai Spiediens.com.

Jūsu maksājumu informācija

Maksājuma saņemšana un atmaksas veikšana.

Mums tas jādara, lai spētu identificēt Jūsu veikto maksājumu.

Šim nolūkam mēs glabāsim jūsu datus ne ilgāk kā 10 (desmit) gadus pēc darījuma izpildes datuma.

Lai novērstu un konstatētu krāpniecību pret jums vai Spiediens.com.

Jūsu saziņas vēsture ar mums

Informāciju, ko jūs esat mums sniedzis(-usi), piemēram, pa tālruni vai e-pastu.

Mums tas jādara, lai izpildītu starp mums noslēgtā līguma noteikumus, jo jūs neapšaubāmi sagaidāt augstākās kvalitātes apkalpošanu.

Klientu apkalpošanas un atbalsta sniegšana.

Šim nolūkam mēs glabāsim jūsu datus ne ilgāk kā 1 (vienu) gadu pēc šādas saziņas beigām.

Jūsu pirkumu un darbību vēsture

Informācija par jūsu pirkumiem, ko jūs esat ievietojis(-usi) pirkumu grozā un kādas darbības jūs esat veicis(-usi) Spiediens.com tīmekļa vietnē.

Mums tas jādara, lai izpildītu biļešu iegādes noteikumus (šim nolūkam mēs izmantojam tikai jūsu pirkumu vēsturi).

Šim nolūkam mēs glabāsim jūsu datus ne ilgāk kā 3 (trīs) gadus pēc datuma, kurā jūs pēdējo reizi pierakstījāties savā kontā, vai pēc jūsu pēdējā pirkuma datuma (atkarībā no tā, kurš datums būs pēdējais).

Informācija par jūsu ierīci

Informācija, ko sniedzat mums, kad pārlūkojat mūsu vietni vai izmantojat mūsu lietotnes, tostarp jūsu IP adrese un ierīces veids, ekrāna izšķirtspēja un, ja jūs piekrītat to kopīgot, arī jūsu atrašanās vietas informācija un tas, kā jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietni un lietotnes.

Lai spētu jums nodrošināt vislabāko iespējamo pirkuma veikšanu, kā arī lainepārtraukti uzlabotu mūsu mājas lapu unspētu aizsargāt to Jūsu interesēs.

Šim nolūkam mēs glabāsim jūsu datus ne ilgāk kā 3 (trīs) gadus pēc datuma, kurā jūs pēdējo reizi pierakstījāties savā kontā, vai pēc jūsu pēdējā pirkuma datuma (atkarībā no tā, kurš datums būs pēdējais).

 

Mēs esam tiesīgi apstrādāt jūsu personas datus atbilstoši šajā paziņojumā noteiktajam, ja tas nepieciešams, lai īstenotu prasības vai nodrošinātu aizsardzību prasību gadījumā, neatkarīgi no tā, vai prasības tiek iesniegtas tiesā vai tās administratīva rakstura, vai tās tiek iesniegtas citas ārpustiesas procedūras ietvaros. Šī iemesla dēļ mēs apstrādājam jūsu personas datus atbilstoši leģitīmajām interesēm un, lai aizsargātu un garantētu mūsu, jūsu un citu personu tiesību īstenošanu.

 

Papildus īpašiem nolūkiem, atbilstoši kuriem mēs esam tiesīgi apstrādāt jūsu personas datus, kā tas minēts iepriekš, mēs esam tiesīgi apstrādāt jūsu personas datus arī tādos gadījumos, kad šāda apstrāde ir nepieciešama, lai nodrošinātu atbilstību mūsu tiesiskajam pienākumam vai lai aizsargātu jūsu vitālās intereses vai citas privātpersonas vitālās intereses.

 

KĀDU PERSONĪGO INFORMĀCIJU MĒS NODODAM TREŠAJĀM PERSONĀM?

 

Mēs kopīgosim jūsu kontaktinformāciju (vārds, uzvārds, e-pasts, telefona numurs) vai maksājuma informāciju mūsu ārpakalpojumu sniedzējiem (piemēram, pasākumu koordinatoriem nestandarta vietu rezervācijai, tehniskajam personālam papildvietu nodrošināšanai vai mūsu IT speciālistiem neskaidrību gadījumā pirkumu veikšanas procesā) tikai tad, ja tas nepieciešams pakalpojuma kvalitātes nodrošināšanai, saziņai par uz Jums attiecinātiem jautājumiem.

 

INFORMĀCIJA PAR MĀRKETINGA PAZIŅOJUMIEM

 

Ja jūs esat piekritis(-usi), mēs nosūtīsim jums mārketinga paziņojumus e-pasta vai īsziņas formā, lai sniegtu jums aktuālo informāciju par mūsu publiskajām izrādēm, meistarklasēm vai citiem mūsu pakalpojumiem.

 

Jūs varat atteikties no mārketinga paziņojumu saņemšanas no Spiediens.com jebkurā laikā, sūtot ziņojumu uz spiediens_at_spiediens.com.

 

JŪSU TIESĪBAS

 

Šajā daļā ir jūsu tiesību pārskats atbilstoši datu aizsardzības noteikumiem. Tā kā dažas no tiesībām ir sarežģītas, ietvērām mūsuprāt galvenos punktus.

 

Jums ir šādas tiesības attiecībā uz jūsu personīgo informāciju:

·      Tiesības piekļūt personīgajai informācijai, kas ir mūsu rīcībā;

·      Tiesības pieprasīt veikt neprecīzas mūsu rīcībā esošās jūsu personīgās informācijas labojumus;

·      Tiesības pieprasīt jūsu datu dzēšanu;

·      Tiesības ierobežot datu apstrādi;

·      Tiesības iebilst pret datu apstrādi;

·      Tiesības uz datu pārnešanu (spēkā no 2018. gada 25. maija);

·      Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei;

·      Tiesības atsaukt piekrišanu.

 

Ja vēlaties iesniegt sūdzību vai ja jums radušies jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu: spiediens_at_spiediens.com.


 

!
Jūsu sesija beigsies pēc 0:00 minūtēm